Jump aanbod

Waagt jouw kinderopvang organisatie de sprong? JUMP wil de kloof tussen vraag en aanbod van trainingen
dichten voor werkgevers in de Kinderopvang en voor werknemers de trainingen meer persoonlijk, interactief en overzichtelijk maken.

 

Ik als pedagogisch medewerker

Training & taaltoets VVE

Pedagogisch medewerkers die kennis hebben van correct taalgebruik en dit ook bewust toepassen op de groep, in het contact naar ouders en tijdens werkoverleggen.

Lees verder

Training Kinder EHBO basis en herhalen

Kinder EHBO is een zeer belangrijk onderdeel binnen de kinderopvang. Een onmisbaar certificaat!

Lees verder

Training BHV Basis en herhaling

Wij verzorgen een interactieve BHV training door een vak bekwaam en ervaren instructeur die lesgeeft namens het Oranje Kruis.

Lees verder

Rijtraining BSO bus

Wel of niet verplicht: Deze training kies je omdat je veilig de kinderen wilt vervoeren! De training is verplicht voor iedereen die met een BSO bus de openbare weg op wil.

Lees verder

Training Babyspecialist

Een eerste voorwaarde voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s is dat zij zich veilig en geborgen voelen.

Lees verder

Training & taaltoets IKK

Pedagogisch medewerkers die kennis hebben van correct taalgebruik en dit ook bewust toepassen op de groep, in het contact naar ouders en tijdens werkoverleggen.

Lees verder

Ik geef kleur aan de organisatie

Mentorgesprekken en verslaglegging

Wil jij ook dat jouw mentorgesprekken voortaan een makkie zijn?

Lees verder

Schrijven voor de OuderApp

Wil jij ook ideeën en energie krijgen om praktisch en met gemak stukjes te schrijven?

Lees verder

Overdrachtsgesprekken

Wil jij voortaan de regie hebben bij de overdrachtsgesprekken?

Lees verder

Wij als team