Training & taaltoets VVE

Serieus werk maken van het taalniveau van pedagogisch medewerkers is zowel in het belang van het kind als in het belang van de pedagogisch medewerkers. Taalvaardige pedagogisch medewerkers zijn beter in staat om kinderen te ondersteunen bij hun Nederlandse taalontwikkeling. Bovendien hebben pedagogisch medewerkers meer werkplezier wanneer ze goed kunnen aansluiten op de taalontwikkeling van het kind.

2 uur
Heerhugowaard
Training
159,50

Ontwikkeld in samenwerking met deskundigen!

Meld je aan!

Resultaat

Pedagogisch medewerkers die kennis hebben van correct taalgebruik en dit ook bewust toepassen op de groep, in het contact naar ouders en tijdens werkoverleggen.

Inhoud

De taaltoets 3F voor VVE medewerkers bestaat uit 4 onderdelen:

  • Gesprekken voeren
  • Spreken
  • Luisteren
  • Lezen

Voor ieder onderdeel bestaat een aparte toets.

Ervarend leren

Deze taaltoets 3F is ontwikkeld in samenwerking met deskundigen op het gebied van kinderopvang. De teksten, vragen en opdrachten hebben alle betrekking op het werkveld van de pedagogisch medewerker. In de taaltraining wordt er gebruik gemaakt van herkenbare situaties, zodat de pedagogisch medewerker niet alleen de taalvaardigheid oefent, maar ook direct herkenning ervaart voor de toepasbaarheid van deze vaardigheid in de praktijk.

Kwalificatie

Wanneer alle benodigde onderdelen zijn behaald, ontvangt de kandidaat een certificaat. Wanneer één of meerdere onderdelen onvoldoende zijn gemaakt, dan krijgt de kandidaat inzage in het niet behaalde onderdeel en dan bespreken wij dit onderdeel met de kandidaat na. Naar wens kan de kandidaat ook de training volgen alvorens het herexamen te starten.

De taaltraining taaltoets 3F

Naast het afnemen van examens, verzorgen wij ook taaltrainingen. De taaltraining 3F is speciaal opgezet voor pedagogisch medewerkers die zich optimaal willen voorbereiden op de taaltoets 3F. In de taaltraining behandelen wij alle onderdelen die in de gewenste taaltoets aan bod komen. medewerkers in de voor- en vroegschoolse opvang zijn dat spreken, gesprekken voeren, luisteren en lezen.

Data en tijden

De data voor de taaltraining en voor de taaltoets staan vermeld op het inschrijfformulier. Wanneer hier geen geschikte dagen en tijden voor uw organisatie bijzitten, overleggen wij graag met u voor een programma op maat.

Duur van de training en het examen

  • De training duurt 2 keer 3 uur voor alle 4 de VVE onderdelen
  • Het examen duurt 1 keer 3 uur voor alle 4 de VVE onderdelen
Datum Tijd Opmerking
di 7 februari 202309.30 - 12.30 uurTaaltoetstraining deel 1 Blosse
vr 10 februari 202309.30 - 12.30 uurTaaltoetstraining 1a OPEN
di 14 februari 202309.30 - 12.30 uurTaaltoetstraining deel 2 Blosse
vr 17 februari 202309.30 - 12.30 uurTaaltoetstraining groep 2a OPEN
di 21 februari 202309.30 - 12.30 uurExamen taaltoets Blosse
vr 24 februari 202309.30 - 12.30 uurTaaltoetstraining groep 1b OPEN
vr 3 maart 202309.30 - 12.30 uurTaaltoetstraining groep 2b OPEN
vr 10 maart 202309.30 - 12.30 uurExamen taaltoets OPEN groep 1 en 2
vr 24 maart 202309.30 - 12.30 uurTaaltoetstraining deel 1 Blosse
vr 31 maart 202309.30 - 12.30 uurTaaltoetstraining deel 2 Blosse
vr 7 april 202309.30 - 12.30 uurExamen taaltoets Blosse
vr 12 mei 202309.30 - 12.30 uurTaaltoetstraining groep 1a OPEN
vr 19 mei 202309.30 - 12.30 uurTaaltoetstraining groep 2b OPEN
vr 26 mei 202309.30 - 12.30 uurTaaltoetstraining groep 1b OPEN
vr 2 juni 202309.30 - 12.30 uurTaaltoetstraining groep 2b OPEN
vr 9 juni 202309.30 - 12.30 uurExamen taaltoets groep 1 en 2 OPEN

De mogelijkheden voor de taaltoets

Training alle onderdelen (2 x 3 uur) + examen (3 uur) –> kosten € 471,90

Training 1 onderdeel + examen 1 onderdeel –> kosten € 159,50

Alleen examen alle onderdelen (zonder training) –> kosten € 246,40

Examen voor 1 los onderdeel –> kosten € 113,30

 


Meld je aan voor Training & taaltoets VVE

Naam