Training Uk & Puk basis

Ieder kind verdient het om zonder (onderwijs)achterstand aan de basisschool te beginnen. Door te werken met Uk & Puk wordt de brede ontwikkeling van 0- tot 4 jarigen gestimuleerd door actief spel. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels.

12 dagdelen. 3,5 uur per dagdeel
Diverse locaties
Training
395,-

Na het doorlopen van de training krijgen de deelnemers het certificaat ‘Uk & Puk' van de CED groep

Meld je aan!

Welkom bij de training Uk & Puk: Ontdek en groei. Deze training is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers die werken met jonge kinderen en zich willen verdiepen in de methodiek van Uk & Puk. Gedurende 13 dagdelen zullen we de essentiële kennis en vaardigheden behandelen. Door te werken met Uk & Puk wordt de brede ontwikkeling van 0- tot 4 jarigen gestimuleerd door actief spel. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels.

Inhoud

 • Achtergrondinformatie en uitgangspunten van Uk & Puk
 • Het belang van spelen en ontdekken in de ontwikkeling van jonge kinderen
 • Taalontwikkeling
 • Sociaal – emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Rekenprikkels
 • Het belang van thematisch werken
 • Themaplanning
 • Het creëren van een rijke speelleeromgeving
 • Het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeeld
 • Samen spelen en samenwerken
 • Het belang van observeren de ontwikkeling van de kinderen
 • Registratie en rapportage van observaties
 • Ouderparticipatie bij thema’s en activiteiten

Ervarend leren

Pedagogisch medewerkers krijgen theorie en gaan daar in de praktijk mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen een actieve inzet. De training is geschikt voor zowel ervaren- als beginnende pedagogisch medewerkers en vindt plaats in groepsverband waarbij ruimte is voor samenwerking en ervaringen delen.

Kwalificatie

Na het doorlopen van de training krijgen de deelnemers het certificaat ‘Uk en Puk van de CED groep. Er geldt een aanwezigheidsplicht van 100%.

Data en tijden

Datum Tijd Opmerking
vr 1 september 202308.30 - 17.30 uurMedio september 2023 start de nieuwe opleiding

Meld je aan voor Training Uk & Puk basis

Naam