Training & taaltoets VVE

Pedagogisch medewerkers die kennis hebben van correct taalgebruik en dit ook bewust toepassen op de groep, in het contact naar ouders en tijdens werkoverleggen.

Lees meer

Rijtraining BSO bus

Wel of niet verplicht: Deze training kies je omdat je veilig de kinderen wilt vervoeren! De training is verplicht voor iedereen die met een BSO bus de openbare weg op wil.

Lees meer

Training Babyspecialist

Een eerste voorwaarde voor het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s is dat zij zich veilig en geborgen voelen.

Lees meer

Training & taaltoets IKK

Pedagogisch medewerkers die kennis hebben van correct taalgebruik en dit ook bewust toepassen op de groep, in het contact naar ouders en tijdens werkoverleggen.

Lees meer